تازه های کتابخانه

بر و بچه های بد در انتقام دانشمند دیوانه

 • نویسنده: اَئرن بِلَبی؛ترجمه ی شیدا رنجبر, ویراستار مژگان کلهر
 • ناشر: کتاب پرنده
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: رنجبر, ویراستار: کلهر
 • موضوع: ; داستان های کودکان (انگلیسی) -- قرن 20م.

بر و بچه های بد در حمله ی زام گربه ها

 • نویسنده: ائرن بلیبی؛ترجمه ی شیدا رنجبر, ویراستار مژگان کلهر
 • ناشر: کتاب پرنده
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: رنجبر, ویراستار: کلهر
 • موضوع: ; داستان های کودکان (انگلیسی) -- قرن 20م.

بر و بچه های بد در گازهای کهکشانی

 • نویسنده: ائرن بلیبی؛ترجمه ی شیدا رنجبر
 • ناشر: کتاب پرنده
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: مترجم: رنجبر
 • موضوع: ; داستان های طنزآمیز انگلیسی

بر و بچه های بد در مبارزه با فضایی ها

 • نویسنده: ائول بلیبی؛ترجمه ی شیدا رنجبر, ویراستار مژگان کلهر
 • ناشر: کتاب پرنده
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: مترجم: رنجبر, ویراستار: کلهر
 • موضوع: ; داستان های کودکان (انگلیسی) -- قرن 20م.

هری پاتر و شاهزاده دورگه

 • نویسنده: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ی‌.‌ک‍ی‌. رول‍ی‍ن‍گ‌؛ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍ه‍ام‌ آرام‌ن‍ی‍ا، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍نی
 • ناشر: پیکان
 • سال نشر: 1384
 • مترجم: مترجم: آرام‌‌ن‍ی‍ا, مترجم: حسینی
 • موضوع: ; جادوگران -- داستان‌های کودکان و نوجوانان

فهیمه

 • نویسنده: به قلم نفیسه ثبات
 • ناشر: انتشارات روایت فتح
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;محبی فهیمه 1302 - 1388

خانه‌ی پله‌ها

 • نویسنده: نوشته‌ی ویلیام اسلیتر؛ترجمه ی حسین شهرابی
 • ناشر: کتابسرای تندیس
 • سال نشر: ‏‫‏‏‏‏‏‏1394
 • مترجم: مترجم: شهرابی
 • موضوع: ; داستان‌های آمریکایی -- قرن 21م.

هری پاتر و یادگاران مرگ

 • نویسنده: نوشته جی.کی. رولینگ؛ترجمه‌ی ویدا اسلامیه
 • ناشر: کتابسرای تندیس
 • سال نشر: 1386
 • مترجم: مترجم: اسلامیه
 • موضوع: ; جادوگران -- داستان های کودکان و نوجوانان

فرزندان شیشه‌گر

 • نویسنده: ماریا گریپه؛ترجمه محمد هدایتی
 • ناشر: کتاب نیستان
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: مترجم: ه‍دای‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های سوئدی -- قرن 20م.

ماجرای فوتبالیست شدن فرانتس

 • نویسنده: کریستینه نوستلینگر‮‬؛تصویرگر ارهارد دیتل, ترجمه کتایون سلطانی
 • ناشر: آفرینگان
 • سال نشر: ‏‫1392‬
 • مترجم: تصویر‌گر: دیتل, مترجم: سلطانی
 • موضوع: ; داستان های کودکان آلمانی -- قرن 20م.